Đối thoại chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế hộ

Đăng ngày 31 - 08 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 31/8/2018, Hội LHPN tỉnh phối hợp với UBND huyện và Hội LHPN huyện Cam Lộ tổ chức buổi đối thoại chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế hộ.

Trên địa bàn huyện Cam Lộ, kinh tế hộ gia đình, kinh tế trạng trại đã đóng góp một phần quan trọng trong quá trình phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới. Tổng số trang trại trên địa bàn toàn huyện có 84 trang trại, trong đó có 12 trang trại trồng trọt, 39 trang trại chăn nuôi, 6 trang trại lâm nghiệp, 27 trang trại tổng hợp. Diện tích bình quân một trang trại 3,18 ha; doanh thu bình quân 295 triệu đồng/trang trại; lợi nhuận bình quân 56 triệu đồng/trang trại. Tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 215 lao động. Đến thời điểm này đã có 11 trang trại đạt tiêu chí trang trại theo Thông tư 27/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Kinh tế hộ, kinh tế trang trại đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về phương thức quản lý lẫn phương thức sản xuất nhằm giải phóng sức lao động, nâng cao sản lượng hàng hóa nông nghiệp, tăng giá trị sản lượng hàng hóa trên một đơn vị diện tích đất sản xuất. Từ phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, sáng tạo khởi nghiệp, ngày càng có nhiều phụ nữ vượt khó, vươn lên làm giàu.

Tại buổi đối thoại, các nữ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, chủ các trang trại trên địa bàn huyện Cam Lộ đã nêu những khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất các ngành, đơn vị hỗ trợ khuyến công, xây dựng thương hiệu, đào tạo nghề, tiếp cận tín dụng, tập huấn khoa học kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, hỗ trợ tiếp cận vay vốn, tín dụng... để đầu tư xây dựng, mở rộng các mô hình kinh tế, phát triển chăn nuôi, trồng trọt xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm góp phần phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Các ý kiến của chị em đã được lãnh đạo huyện Cam Lộ và các ngành liên quan trả lời và tư vấn trực tiếp tại buổi đối thoại.

Buổi đối thoại không chỉ là cơ hội cho chị em hội viên phụ nữ giao lưu học hỏi trong việc phát triển kinh tế mà còn mở ra nhiều hi vọng và niềm tin cho những chị em phụ nữ mạnh dạn với các ý tưởng khởi nghiệp.

Hồng Hà

  

Tin mới nhất

Công bố biểu trưng (Logo) huyện Cam Lộ(03/04/2019 9:02 CH)

Xuất hiện dịch tả lợn châu Phi tại huyện Hải Lăng(29/03/2019 7:05 SA)

Khai mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT Quảng Trị (28/03/2019 5:38 CH)

Quảng Trị có 104 xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự(15/03/2019 8:44 CH)

Doanh thu bình quân của hợp tác xã nông nghiệp ước đạt trên 874 triệu đồng(13/03/2019 6:49 CH)

Hiệu quả của việc tổ chức hội nghị trực tuyến ở Cam Lộ(10/03/2019 10:08 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
742 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/