UBND tỉnh họp về bàn giao, hoán đổi đất để xây dựng Nông thôn mới ở Gio Linh

Đăng ngày 13 - 09 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh do đồng chí Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tổ chức cuộc họp về bàn giao, hoán đổi đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị và UBND huyện Gio Linh để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gio Linh. Tham dự làm việc có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan.

Báo cáo của UBND huyện Gio Linh cho biết, theo đề án hoán đổi đất giữa Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị và UBND huyện Gio Linh thì huyện Gio Linh có trách nhiệm bàn giao cho Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị 1.022,05 ha, trong đó có 921,05 ha thuộc xã Linh Thượng và 101 ha thuộc xã Hải Thái để trồng mới cây cao su. Công ty TNHH  MTV Cao su Quảng Trị có trách nhiệm bàn giao cho huyện Gio Linh 401,84 ha đất thuộc 8 xã miền Tây huyện Gio Linh để huyện quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, huyện Gio Linh đã bàn giao cho Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị 221,13 ha; đồng thời tiếp tục kiểm tra, rà soát quỹ đất tại xã Linh Thượng để bàn giao tiếp. Về phía Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị có trách nhiệm bàn giao cho huyện Gio Linh hơn 401 ha và đến nay đã bàn giao hơn 101 ha cho xã Hải Thái và hơn 101 ha cho 7 xã gồm: Gio Hòa, Gio An, Gio Bình, Gio Châu, Gio Phong, Gio Sơn và Linh Hải.

Mặt khác, quá trình thực hiện cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9, Công ty có phương án bàn giao cho tỉnh 948 ha trên địa bàn huyện Gio Linh để giao cho địa phương quản lý sử dụng. Trên cơ sở diện tích đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 dự kiến bàn giao lại cho huyện Gio Linh, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị đã thống nhất nhận một phần diện tích để thực hiện kế hoạch hoán đổi trồng cây cao su..

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đánh giá cao sáng kiến của huyện Gio Linh và Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị về hoán đổi đất để xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn chậm vì nhiều nguyên nhân.  Theo đó, để thực hiện theo kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ, UBND tỉnh thống nhất phương án cho thực hiện bàn giao, hoán đổi đất giữa 3 bên là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9, UBND huyện Gio Linh và Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị. Tỉ lệ hoán đổi đất giữa Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị với UBND huyện Gio Linh khoảng 1,5 lần, vì đất của UBND huyện Gio Linh hoán đổi xấu hơn, tương ứng Công ty giao cho địa phương khoảng 400 ha đất và địa phương hoán đổi cho Công ty khoảng 600 ha đất.

Công ty TNHH MTV Lâm  nghiệp Đường 9 và Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị khẩn trương thanh lý tài sản trên đất, trình các Sở, ngành và UBND tỉnh. Giao Sở Tài chính thẩm định giá không quá 10 ngày để các công ty thanh lý tài sản sớm, giao lại đất sạch cho UBND huyện Gio Linh.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn làm các thủ tục thu hồi, giao lại đất cho các đơn vị cũng như nghiên cứu phương án tiếp nhận đất.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 về vị trí, diện tích đất hoán đổi để đảm bảo đất hoán đổi của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị nhận phải trồng được cây cao su, sử dụng đất đúng mục đích.

Huyện Gio Linh cần xây dựng phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 giao lại có hiệu quả. Đồng thời, có văn bản chỉ đạo về các xã, nhắc nhở, vận động bà con nhân dân không lấn đất, sản xuất trái phép trên đất của Công ty.

 

 

Tin mới nhất

Công bố biểu trưng (Logo) huyện Cam Lộ(03/04/2019 9:02 CH)

UBND tỉnh họp bàn về kế hoạch thực hiện chương trình "Mỗi xã một sản phẩm” (03/04/2019 8:20 CH)

Quảng Trị: Quyết tâm cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh(03/04/2019 2:51 CH)

Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2018 (03/04/2019 2:32 CH)

Tập huấn “Vì môi trường an toàn cho trẻ, vì quyền lợi trẻ em”(03/04/2019 1:05 CH)

Tổng kết công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018(02/04/2019 9:16 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
742 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/