Tập huấn nâng cao nhận thức về đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Đăng ngày 07 - 09 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 6/9/2018, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về đào tạo nghề cho lao động nông thôn cho 150 cựu chiến binh là cán bộ chủ chốt hội cơ sở trong toàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh được trao đổi, phổ biến các nội dung chính như: Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; thực trạng, giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và tỉnh Quảng Trị; một số chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cho tỉnh Quảng Trị trong nông nghiệp, nông thôn; Nông dân Việt Nam tiến tới đào tạo nghề chất lượng cao đáp ứng nguồn nhân lực cho cách mạng công nghiệp 4.0…

Thông qua lớp tập huấn góp phần bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội CCB các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc tham gia tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, gắn đào tạo nghề với tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, đẩy nhanh tiến độ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Quang Minh

 

Tin mới nhất

Tập huấn “Vì môi trường an toàn cho trẻ, vì quyền lợi trẻ em”(03/04/2019 1:05 CH)

Ra quân hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất 2019(25/03/2019 3:45 CH)

Hơn 8.000 đoàn viên thanh niên ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”(11/03/2019 3:10 CH)

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng(09/03/2019 2:52 CH)

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3(08/03/2019 8:45 SA)

Quảng Trị khởi động tháng thanh niên 2019(02/03/2019 9:18 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
742 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/